head

Box Idiomes

L’objectiu de Box és que tothom, tingui l’edat que tingui, estigui a gust i motivat dins l’aula i aprengui de la manera més adaptada a ell possible i amb la màxima exibilitat.

A Box, no hi ha cap grup igual. El nostre objectiu és adaptar-nos a les necessitats de cada alumne i no hi ha dos alumnes iguals i encara menys dos grups iguals. Per això treballem en grups reduïts de màxim 9 alumnes per classe.

La metodologia parteix de la base de la Universitat de Cambridge, prestigiosa uni- versitat reconeguda mundialment per la seva tasca en ensenyament de la llengua anglesa; ja sigui pels llibres i metodolo- gia com pels valuosos títols que atorguen.

head

A Box us esperem encantats, els resultats acadèmics i la bona opinió dels alumnes que han passat per aquí ens avalen.

Vine i segur que parlem el mateix idioma!

WhatsApp

Ens posarem en contacte tan aviat com sigui posssible.